preklady Bardejov 👉preklady - Bardejov 👉prekladatelia - Bardejov 👉expresné preklady 👉prekladateľský blog 💎ANGLINO.EU
spoľahlivé preklady - Bardejov - anglický a nemecký jazyk
0948 117 111
📧 fluency@fluency.sk
PON - PIA 9:00 - 17:00

V tomto blogu si povieme o tom, ktoré aspekty prekladu lekárskej správy sú kľúčové a to tak pre klienta ako aj pre prekladateľa.

Prečítajte si viac o lekárskych skratkách, medicínskych termínoch, využití latinského jazyka a problematiky kvalitného prekladu lekárskej správy z/do anglického alebo nemeckého jazyka.

Lekárske skratky pre medicínske preklady

Kvalitný prekladateľ by mal poznať čo najširší inventár lekárskych skratiek, tak aby mohol preklad vypracovať rýchlejšie a kvalitnejšie - a to ideálne bez nutnosti si pomáhať externými zdrojmi. Samozrejme, počet skratiek používaných v lekárskych správach môže byť impozantný a preto je vždy dobrou voľbou, najmä v prípade výskytu neobvyklých skratiek, siahnúť po dostupných zoznamoch lekárskych skratiek a ich významov.
Na internete môžete nájsť množstvo zdrojov pre lekárskej skratky, my Vám ako inšpiráciu ponúkame osvedčený a obsažný korpus lekárskych skratiek, ktorý občas tiež radi využijeme pri práci na prekladoch v prekladateľskej agentúre FLUENCY: » Lekárske a iné skratky

Prekladať alebo ponechať lekárske skratky?

Prekladateľ sa môže stretnúť s dilemou, či skratku ponechať v originálnom znení alebo ju preložiť do cieľového jazyka. Ako prvé je pri procese prekladu skratiek potrebné si uvedomiť, že lekárske skratky môžu mať genézu v rozdielnom zdrojovom jazyku. Práve tento faktor genézy (zdrojového jazyka predmetnej skratky) následne determinuje potrebu skratku preložiť respektíve ponechať v originálnom znení.
Ak sa pozrieme na skratky optikou ich jazykovej genézy, zistíme, že v prostredí anglických a nemeckých prekladov lekárske skratky generujú až 4 rôzne zdrojové jazyky prekladu. Sú to:
1. skratky generované anglickým jazykom
2. skratky generované nemeckým jazykom
3. skratky generované slovenským jazykom
4. skratky generované latinským jazykom
Odpoveď na otázku, v ktorom prípade je potrebné prekladať respektíve neprekladať lekárske skratky sa ukrýva v schopnosti vyššie uvedených jazykov byť univerzálne porozumiteľnými v prostredí medicínskej práce.
Prekladateľ musí zvážiť tiež faktor, kto je cieľovým recipientom prekladu a na základe toho voliť preklad alebo ponechanie skratiek v originálnom znení. Obecne však platí, že anglické a latinské skratky majú vysokú mieru anticipovateľnosti a zrozumiteľnosti naprieč zdravotníckymi pracovníkmi z rôznych častí sveta.
Prekladateľ preto môže skratky z týchto dvoch jazykov ponechať v originálnom znení, kým naopak pri skratkách vyplývajúcich z nemeckého alebo slovenského jazyka by mal voliť preklad týchto skratiek do cieľového jazyka.

Najčastejšie používané lekárske skratky

skratka - význam skratky
🇸🇰 AA🇸🇰 alergická anamnéza
🇱🇦 abd🇱🇦 abdomen
🇱🇦 A/V🇸🇰 artériovenózny
🇺🇸 BMI🇺🇸 body mass index
🇺🇸 BSA🇺🇸 body surface area
🇺🇸 CT🇺🇸 computer tomography
🇱🇦 Dg.🇺🇸 diagnosys
🇸🇰 DK🇸🇰 dolná končatina
🇸🇰 DÚ🇸🇰 ústna dutina
🇸🇰 EKG🇸🇰 elektrokardiograf
🇱🇦 ex.🇸🇰 exitus
🇱🇦 grav.🇸🇰 gravidita
🇸🇰 HK🇸🇰 horná končatina
🇸🇰 LA🇸🇰 lieková anamnéza
🇱🇦 LS🇸🇰 lumbo-sakrálny
🇱🇦 IM🇸🇰 infarkt myokardu
🇸🇰 OA🇸🇰 objektívna anamnéza
🇸🇰 Obj.🇸🇰 objektívne
🇸🇰 Odp.🇸🇰 odporúčané
🇸🇰 pac.🇸🇰 pacient
🇸🇰 prij.č.🇸🇰 prijmové číslo
🇸🇰 r.🇸🇰 rok
🇸🇰 RA🇸🇰 rodinná anamnéza
🇸🇰 R.Č.🇸🇰 rodné číslo
🇸🇰 reh.🇸🇰 rehabilitácia
🇸🇰 Subj.🇸🇰 subjektívne
🇱🇦 Sym.🇸🇰 symetrické
🇸🇰 T.č.🇸🇰 toho času
🇸🇰 TH🇸🇰 terapia
🇸🇰 TO🇸🇰 terajšie ochorenie
Pokiaľ sa chcete učiť ďalšie slovíčka a navyše interaktívnou formou, odporúčame Vám skúsiť našu firemnú výukovú aplikáciu ANGLINO.EU Prajeme Vám príjemné učenie sa :)

Kvalitný preklad - lekárska správa

Kvalitný preklad lekárskej správy si vyžaduje vysokú mieru precíznosti a atribútov aj nad rámec prekladateľského vzdelania. Určite sa jedná povahou o komplexnejší, spletitý a náročný preklad. Odporúčame preto klientom dobre zvážiť výber prekladateľa pre daný text. Ideálne je vybrať si prekladateľa, ktorý sa špecializuje na dané preklady z oblasti medicíny.
My vo FLUENCY sa okrem právnych prekladov a prekladov ekonomickej povahy zameriavame práve na texty z oblasti medicíny. Máme za sebou stovky prekladov z lekárskeho prostredia a pravidelne prekladáme pre zákazníkov lekárske správy rôzneho druhu.