preklady Bardejov 👉preklady - Bardejov 👉prekladatelia - Bardejov 👉expresné preklady 👉prekladateľský blog 💎ANGLINO.EU
spoľahlivé preklady - Bardejov - anglický a nemecký jazyk
0948 117 111
📧 fluency@fluency.sk
PON - PIA 9:00 - 17:00

V tomto blogu si povieme o tom, ktoré aspekty prekladu právnej zmluvy sú kľúčové a to tak pre klienta ako aj pre prekladateľa.

Prečítajte si viac o náležitostiach prekladu právnej zmluvy, právnych termínoch, právnych skratkách, využití latinského jazyka a problematiky kvalitného prekladu právnej zmluvy z/do anglického alebo nemeckého jazyka.

Identifikácia cieľového právneho systému

Ešte pred samotným prekladom právneho textu, pokiaľ ide o preklad do cudzieho cieľového jazyka, by sa Vás mal kvalitný prekladateľ opýtať, aká je destinácia prekladu, resp. do akej krajiny sa chystáte právny preklad použiť.
Toto platí najmä pri prekladoch do anglického jazyka, vzhľadom na fakt, že právne systémy najmä USA, Veľkej Británie ale aj Austrálie, Nového Zélandu či iných krajín anglofónneho sveta môžu vykazovať rozdiely v identifikácii právnych prekladových termínov. Obdobná otázka je vhodná rovnako pri preklade právnej zmluvy do nemeckého jazyka, keďže napr. aj pri nemeckom spolkovom právnom systéme a rakúskych právnych predpisoch sa vyskytujú odchylky alebo ak chceme, menšie či väčšie lingvistické diskrepancie.
Pre ilustráciu si uveďme triviálny príklad rozdielnosti právnych termínov a to napr. medzi britským a americkým inventárom slovnej zásoby:
🇸🇰 advokát🇺🇸 attorney-at-law, counsellor
🇸🇰 advokát🇬🇧 barrister, solicitor, lawyer
Pre podrobnejšie informácie a širší prehľad ohľadne správnej identifikácie anglofónnych právnych termínov, odporúčame publikáciu:

Prekladať alebo ponechať právne skratky?

Pri procese prekladu právnych skratiek, podobne ako pri preklade lekárskej správy musí prekladateľ brať zreteľ na fakt, že nielen lekárske, ale aj právne skratky môžu mať genézu v rozdielnom zdrojovom jazyku. Práve tento faktor genézy (zdrojového jazyka predmetnej skratky) následne determinuje potrebu skratku preložiť respektíve ponechať v originálnom znení.
Ak sa pozrieme na skratky optikou ich jazykovej genézy, zistíme, že v prostredí anglických a nemeckých prekladov právne skratky generujú až 4 rôzne zdrojové jazyky prekladu. Sú to:
1. skratky generované anglickým jazykom
2. skratky generované nemeckým jazykom
3. skratky generované slovenským jazykom
4. skratky generované latinským jazykom
Odpoveď na otázku, v ktorom prípade je potrebné prekladať respektíve neprekladať právne skratky v texte sa ukrýva v schopnosti vyššie uvedených jazykov byť univerzálne porozumiteľnými v prostredí právnickej pracovnej oblasti.
Prekladateľmusí zvážiť tiež faktor, kto je cieľovým recipientom prekladu a na základe toho voliť preklad alebo ponechanie skratiek v originálnom znení. Obecne však platí, že v právnom prostredí sú to najmä latinské skratky, ktoré majú vysokú mieru anticipovateľnosti a zrozumiteľnosti naprieč právnikmi z rôznych častí sveta.
Prekladateľ preto môže skratky generované z latinského jazyku ponechať v originálnom znení, kým naopak pri skratkách vyplývajúcich z anglického, nemeckého alebo slovenského jazyka by mal voliť preklad týchto skratiek do cieľového jazyka.

Preklad zmluvy - je vhodnejší odborný alebo úradný preklad?

V prípade, že sa chystáte preklad právnej zmluvy použiť napr. na účely založenia právneho vzťahu medzi fyzickou osobou a právnickou osobou, prípadne medzi právnickými osobami navzájom, alebo na iný biznis účel, postačí Vám aj preklad odborný (firemný), ktorý sa textom a obsahom nijako nelíši od úradného prekladu.
Pokiaľ potrebujete použiť preklad právnej zmluvy výhradne na účely úradné, v rámci komunikácie s (najmä) úradmi alebo súdmi Slovenskej Republiky, odporúčame Vám úradný preklad právneho dokumentu.

Právne preklady: stručný výber používaných právnych termínov

právny termín - preklad
🇸🇰 článok🇺🇸 article
🇸🇰 daný🇺🇸 given
🇸🇰 dlžník🇺🇸 debitor
🇸🇰 doba splatnosti🇺🇸 due date, maturity date
🇸🇰 dodací list🇺🇸 delivery note
🇸🇰 dodatok🇺🇸 appendix
🇸🇰 dovolanie🇺🇸 appeal
🇸🇰 evidenčné číslo vozidla🇺🇸 license plate number
🇸🇰 exemplár🇺🇸 copy
🇸🇰 IČO🇺🇸 company no.,company ID
🇸🇰 IČ DPH🇺🇸 VAT ID
🇸🇰 Kupujúci🇺🇸 Buyer
🇸🇰 Predávajúci🇺🇸 Seller, Supplier
🇸🇰 rámcová zmluva🇺🇸 Frame-work Contract
🇸🇰 registrovaný/vedený v🇺🇸 incorporated in
🇸🇰 rodné číslo🇺🇸 personal identification number (PIN)
🇸🇰 sídlo firmy🇺🇸 registered seat
🇸🇰 ŠPZ🇺🇸 license number
🇸🇰 vložka číslo🇺🇸 insert no.
🇸🇰 zmluvná strana🇺🇸 contracting party, contractor
Pokiaľ sa chcete učiť ďalšie slovíčka a navyše interaktívnou formou, odporúčame Vám skúsiť našu firemnú výukovú aplikáciu ANGLINO.EU Prajeme Vám príjemné učenie sa :)

Kvalitný preklad - právna zmluva

Kvalitne vypracovaný preklad právnej zmluvy si vyžaduje nadštandardný level precíznosti a atribútov aj nad rámec VŠ prekladateľského vzdelania. Určite sa jedná svojou povahou o komplexnejší, spletitý a náročný typ prekladu. Odporúčame preto klientom dobre zvážiť výber prekladateľa pre ich právny dokument. Ideálne je vybrať si prekladateľa, ktorý sa špecializuje na dané preklady z oblasti práva - tzv. Legal Translation.
My vo FLUENCY sa okrem medicínskych prekladov a prekladov ekonomickej povahy zameriavame práve na texty z oblasti práva. Máme za sebou stovky prekladov z právneho prostredia a pravidelne prekladáme pre zákazníkov právne zmluvy rôzneho druhu.