preklady Bardejov 👉preklady - Bardejov 👉prekladatelia - Bardejov 👉expresné preklady 👉prekladateľský blog 💎ANGLINO.EU
spoľahlivé preklady - Bardejov - anglický a nemecký jazyk
0948 117 111
📧 fluency@fluency.sk
PON - PIA 9:00 - 17:00

Ako získať efektívny preklad užívateľského návodu z/do anglického alebo nemeckého jazyka?

Prečítajte si naše rady ohľadne prekladu užívateľských manuálov pre firmy a organizácie.

Preklad užívateľského návodu do anglického a do nemeckého jazyka

Pri prekladoch užívateľského návodu jednoznačne odporúčame využiť firemný odborný preklad vzhľadom na fakt, že daný preklad bude použitý výhradne pre obchodné účely firmy, najmä pre koncových užívateľov produktu / produktov danej spoločnosti.
Pri preklade užívateľského návodu v smere zo slovenského do anglického jazyka alebo v smere zo slovenského do nemeckého jazyka, na základe našich dlho-ročných skúseností Vám vo FLUENCY vieme zabezpečiť vysokú precíznosť preloženého textu a to aj v obzvlášť detailistických podmienkach, ako to býva zvykom pri preklade firemného manuálu produktov pre koncových používateľov.
Prekladateľom odporúčame postupovať systematicky, veľmi pozorne a to najmä z dovôdu, že znenie textov v manuáloch sa (zdanlivo) opakuje vo vyšších množstvách, čo môže niekedy spôsobiť nepozornosť a následne chybu v miestach, kde sa text menej v menšej alebo výraznejšej miere odkloní od dovtedajšej linearity obsahu (niekedy sa môže obmeniť len jeden číselný údaj alebo nepatrná súčasť vety).

Preklad užívateľského návodu z anglického alebo nemeckého jazyka

Ak riešite preklad užívateľského návodu v opačnom smere, t.j. z cudzích jazykov (anglický alebo nemecký jazyk v prípade agentúry FLUENCY) do slovenského jazyka - opäť platí, že Vám vieme poskytnúť vysoko kvalitný preklad, prispôsobený na podmienky a preferencie slovenského užívateľa Vášho produktu.
Pri tomto smere prekladu je maximálne dôležitý kultúrny posun na slovenské prostredie a zabezpečenie tzv. "user-friendly" prejavu textu. Nikto nechce ešte viac komplikovať už samo o sebe náročné návodu pre laických používateľov najmä komplexnejšieho produktu. Preto je naozaj veľmi vhodné držať výsledný preklad návodu čo najviac zrozumiteľný a v "ľudskej reči".
Vo FLUECY neprekladáme všetky typy návodov - rešpektujeme naše vlastné limity a preto Vás chceme korektne informovať, že sa zameriavame na užívateľské návody maximálne o rozsahu 100 normostrán. Ak Váš návod je v tomto rozsahu, radi Vám ho preložíme z/do anglického a/alebo nemeckého jazyka. :)
Ak potrebujete viac informácií o presnom rozsahu cene prekladu Vášho užívateľského návodu, prečítajte si náš blog: